Service Industrie

 • Private Equity
 • Strategy Consulting firms
 • Banken
 • Universiteiten
Diverse spelers in de markt wensen snel en directe toegang te krijgen tot specifieke kennis en ervaring in de private label supply chain. De professionals van IPLC zijn hiervoor beschikbaar en in staat unieke toegang tot netwerken te bieden en waardevolle kennis te delen

Inzicht in de Supply Chain

Het business model van een private label producent verschilt fundamenteel van dat van een merkproducent. Voor veel marktpartijen is de private label supply chain en de rol van de verschillende spelers daarin, niet transparant. In het afgelopen decennium is de private label industrie geëvolueerd tot een zeer professionele sector en de spectaculaire groei van deze markt is ook de service industrie niet ontgaan. Schaalgrootte in productie en innovatie zijn vaak de succesfactoren om lange termijn relaties met retailers te bouwen. Vanuit een diepe kennis en ervaring in de industrie verschaft IPLC inzicht en ondersteunen wij partijen die bij fusie en overname processen betrokken zijn.

Due Diligence

De consolidatie in de private label productie-industrie is grotendeels geïnitieerd en aangejaagd door private equity initiatieven. Veel private label producenten zijn nog familiebedrijven en worden op een andere wijze gemanaged dan beursgenoteerde ondernemingen. In sommige gevallen kan er waarde worden ontsloten door een onderneming op andere wijze en meer op financiële parameters aan te sturen. Middels een buy-and-build strategie kan schaalgrootte en expertise in de Europese markt worden gecreëerd. Omdat producenten van private label leveren op contractbasis van beperkte duur, is het bij een acquisitie voor de overnemende partij van cruciaal belang zich een oordeel te vormen van de kwaliteit en houdbaarheid van de omzet. De toekomstige cash flow en rendement kunnen zich plotseling drastisch wijzigen indien er een of meerdere klanten worden verloren. Middels een grondige commerciële due diligence kan IPLC belangrijke inzichten verschaffen. Enerzijds door bestudering van contracten, klanten-dossiers en andere relevante documentatie. Anderzijds door interviews van het management en eventueel retail-afnemers. Hierdoor wordt waardevol materiaal verkregen om tot een definitieve waardebepaling en transactieprijs van de onderneming te komen of een plan van actie klaar te hebben indien de transactie succesvol wordt afgerond.

Marktanalyse

Voor veel marktpartijen is de private label supply chain en de rol van de verschillende spelers daarin, niet transparant. Bij een fusie of overname is het daarom van belang om in het voortraject zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Bij diverse projecten heeft de database van IPLC en haar toegang tot besluitvormers in de industrie, als belangrijke bron van informatie haar nut bewezen. Zowel de overdracht van kwalitatieve als kwantitatieve marktinformatie maar ook een concurrentieanalyse behoren tot mogelijkheden.

Onze cliënten

 • 3i Europe plc Benelux (Netherlands)
 • AECOC (Spain)
 • Agrar Marketing M-V (Gemany)
 • Barclays (UK)
 • Bencis (Netherlands)
 • Blue Business Media (Poland)
 • Bologna Fiere (Italy)
 • Bord Bia (Ireland)
 • Boston Consulting Group (Netherlands)
 • Capitalmind (Netherlands)
 • DBG Managing Partner (Germany)
 • Diametric (UK)
 • Egeria (Netherlands)
 • Eurocommerce (Europe)
 • FEEF (France)
 • Food Northern Ireland (Ireland)
 • Fondazione Bologna University Business School (Italy)
 • Food made in Germany
 • GetPact (Netherlands)
 • Gilde Buyout
 • Handelsverband Deutschland (HDE)
 • Interprise Ireland (Ireland)
 • Kepler Equities (UK)
 • L.E.K. Consulting (UK)
 • Marca by BolognaFiere (Italy)
 • Monteagle (South Africa)
 • Nimbus (Netherlands)
 • Nyenrode Business University (Netherlands)
 • Organic Denmark (Denmark)
 • PLMA (Netherlands/US)
 • Postnl (Netherlands)
 • PWC Transaction Services (Netherlands)
 • Quadriga Capital Services (Germany)
 • Roland Berger (Netherlands)
 • Rotterdam School of Management (Netherlands)
 • Shaldor (Israel)
 • Stamford Partners (Netherlands)
 • Studio 100 Media (Germany)
 • Tilburg University (Netherlands)
 • Total Specific Solutions (Netherlands)