Private Label Groups

In deze steeds competitievere wereld worden leveranciers van Private Label geconfronteerd met vele uitdagingen. Veranderende marktomstandigheden, eisen van retailers, uitdagingen op gebied van duurzaamheid, productie- en logistiek alsmede tekort aan arbeidskrachten.

Bij het aangaan van al deze uitdagingen kan de Algemeen of Commercieel Directeur zich enigszins geïsoleerd te voelen. Om leveranciers hierin ondersteuning te bieden heeft IPLC een aantal Private Label Groepen (PLG’s) in verschillende Europese landen opgericht.

De deelnemers wordt exclusiviteit voor de productcategorie geboden, omdat er slechts niet-concurrerende Private Label leveranciers tot de PLG wordt toegelaten. In een veilige omgeving worden vervolgens ontwikkelingen in de markt besproken en de mate waarin deze de bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. De uitwisseling van kennis en ervaring met branchegenoten ondersteunt de leden in betere strategische besluitvorming in de complexe markt voor Private Label.

Ervaringen en best practices worden gedeeld in een open forum onder voorzitterschap van een IPLC-consultant. Bij deelname bevestigt ieder lid zich te houden aan een daartoe opgestelde gedragscode. Voor de bijeenkomsten die op basis van regelmaat plaatsvinden, kunnen ook externe sprekers worden uitgenodigd. Er zijn nu 12 Private Label Groepen actief, met in totaal meer dan 170 leden.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale IPLC consultant.

Testimonials

De IPLC-groep biedt een goed platform om branchekennis en uitdagingen te delen tussen verschillende voedingsbedrijven. De discussies zijn zeer actueel, wat ons helpt om gezamenlijk tot betere oplossingen te komen.

Elke dag is een leerdag! Voor mij is het belangrijk om te begrijpen wat er ook gebeurt in andere niet-concurrerende maar vergelijkbare bedrijven. Over het algemeen staan ​​we voor dezelfde uitdagingen en kunnen we van elkaar leren.

Met niet-concurrerende leden binnen de groep kunnen hechte relaties worden ontwikkeld die open en ondersteunende discussies mogelijk maken over een breed scala aan zakelijke uitdagingen.

De Private Label Group is een zeer realistisch klankbord voor oplossingen en ideeën met betrekking tot de uitdagingen waar de individuele bedrijven voor staan, maar ook voor veel meer dagelijkse vragen. Ik zou elk food (of non-food) bedrijf dat betrokken is bij Private Label-productie aanraden om mee te gaan naar een van de sessies om het eens te proberen.

Als PL-leverancier voor de Britse markt was de kennisoverdracht en interactie met private label-experts van onschatbare waarde. We staan ​​sterker door ons lidmaatschap!

Meer weten?

Heeft u interesse in de dienstverlening van IPLC of wilt u meer informatie? Laat het ons weten.