Toeleverende industrie

0 Flares 0 Flares ×
  • Producenten van verpakkingen
  • Leveranciers van grondstoffen en ingrediënten

  Lange tijd waren het de producenten van merken die innoveerden in de voedingsmiddelenindustrie. De tijden zijn echter veranderd en steeds minder blijken deze producenten te investeren in echte innovatie. De toeleverende industrie is zich bewust van deze trend en ervaart dat het een steeds grotere uitdaging is om innovaties via de merkenindustrie naar de markt te brengen.

  Van de andere kant worden private label producenten door hun retail afnemers uitgedaagd ze te ondersteunen in hun poging zich te differentieren van de concurrenten. Private label speelt een strategische rol in dit proces omdat verpakking, samenstelling, prijs en assortiment kunnen worden aangepast aan de wens van de retailer.

  Teneinde zowel huismerkfabrikanten als retailers in het innovatieproces bij te staan zoekt de toeleverende industrie naar mogelijkheden om direct in contact te komen. Het blijkt echter lastig de juiste weg te vinden omdat niet in alle gevallen duidelijk welke de spelers zijn, hoe hun organisatie is gestructureerd en hoe besluitvorming daarbinnen plaatsvindt.

  IPLC is bekend met deze problematiek en gevoeligheden en biedt gedegen kennis op de wijze waarop relaties kunnen worden gebouwd en onderhouden. Voor de toeleverende industrie kan dit van onschatbare waarde blijken omdat zo valkuilen kunnen worden vermeden. Het is essentieel de juiste aanpak te leren van een partij die zeer goed is ingevoerd in dit potentiële mijnenveld.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×