Leveranciers

0 Flares 0 Flares ×
  • Private label fabrikanten in food en non food
  • Leveranciers in de categorie vers
 • Strategische en commerciële advisering

  Een organisatie kan worden bijgestaan in verschillende commerciële en strategische vraagstukken en uitdagingen zoals:

  • Laat de productie van huismerken zich combineren met die van merken?
  • Op welke product-marktcombinaties kan de organisatie zich het beste richten?
  • Hoe kan een Private Label producent concurreren op andere elementen dan uitsluitend prijs?
  • Waar haalt de organisatie haar ‘drivers’ voor innovatie vandaan?
  • Met welke strategie kunnen de verschillende buitenlandse markten worden betreden?

  Voor complexe onderwerpen of strategische ondersteuning kan het waardevol zijn een inhoudelijk klankbord en advies op basis van ervaring geboden te krijgen. In bepaalde gevallen zijn onze consultants als sparring partner betrokken bij besluitvorming op directie niveau.

  Bedrijfsanalyse en benchmarking

  Voor een gedegen bedrijfsonderzoek is een speciaal product ontwikkeld: de Quick Scan. Met deze gestandaardiseerde analyse zal IPLC, vanuit haar kennis en ervaring in de internationale Private Label Industrie, zich een beeld vormen van uw bedrijf.
Middels een beproefde methodologie worden sleutelfunctionarissen van verschillende afdelingen binnen het bedrijf geïnterviewd. Daarnaast zullen relevante interne documenten, die binnen de onderneming in gebruik zijn, worden bestudeerd.
Doel van het onderzoek is te inventariseren welke processen, procedures en indicatoren er in gebruik zijn. Vervolgens zal een vergelijking worden gemaakt met hetgeen bij toonaangevende en succesvolle Private Label fabrikanten als ‘best practice’ wordt ervaren. Op basis van deze diagnose en analyse kunnen aanbevelingen worden geformuleerd waarmee het bedrijf haar performance zal kunnen verbeteren.
Indien gewenst kan de analyse verder worden uitgebreid tot beoordeling van de bedrijfsstrategie, productintroducties en de analyse van de portfolio van activiteiten.

 • Marktanalyse en business planning

  Op basis van de ervaring van onze consultants en hun uitgebreide netwerk in de industrie worden marktanalyse projecten uitgevoerd. Daarnaast heeft IPLC in de loop der jaren een enorme database opgebouwd waaruit actuele en relevante gegevens kunnen worden geput. Dit kan waardevolle informatie leveren voor besluitvorming en business planning.

  Ondersteuning bij fusie en overname

  In nagenoeg iedere productcategorie is er sprake van overcapaciteit aan de zijde van de Private Label industrie. Dit heeft het afgelopen decennium geleid tot een golf van fusies en overnames. Door consolidatie van de Private Label industrie ontstaan grote professionele spelers die vaak op pan-Europese schaal, de retailers als partner terzijde staan. IPLC was bij tal van projecten betrokken, waarbij de ondersteuning bestond uit marktanalyse of commerciële due diligence.

  
Marktanalyse
  De Private Label markt is belangrijk minder transparant dan die van de merken. Bij een fusie of overname is het daarom relevant om in het voortraject zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Bij diverse projecten heeft de database van IPLC als belangrijke bron van informatie haar nut bewezen. Zowel de overdracht van kwalitatieve als kwantitatieve marktinformatie maar ook een concurrentieanalyse behoren tot mogelijkheden.

  Commerciële due diligence

  Omdat er doorgaans op basis van jaarcontracten wordt geleverd, is het bij een fusie of overname van groot belang, goed zicht te hebben op de kwaliteit en houdbaarheid van de omzet van een Private Label fabrikant. IPLC kan een belangrijke bijdrage leveren bij de analyse hiervan. Enerzijds door bestudering van contracten, klanten-dossiers en andere relevante documentatie. Anderzijds door interviews van het management en eventueel retail-afnemers. Hierdoor wordt waardevol materiaal verkregen om tot een definitieve waardebepaling en transactieprijs van de onderneming te komen of een plan van actie klaar te hebben indien de transactie succesvol wordt afgerond.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×